summumwoman.nl

GREEN

Label

Care for Green

Care for Green, dat is onze duurzame missie. We willen mensen bewust maken van het belang van duurzaamheid. In ondernemerschap, in onze producten en in onze lifestyle.
We hebben een groot hart voor mode. Sinds 1998 maken we breed gevarieerde collecties waarmee vrouwen kunnen experimenteren en variëren in hun eigen stijl. Samen met onze medewerkers zetten we ons met veel liefde in om kleding te ontwerpen waarin de vrouwen die onze kleding dragen zich mooi voelen en er op hun best uitzien.

We zijn niet alleen een hechte familie die goed voor onze klanten en voor elkaar zorgt. Bij Summum Woman hebben we ook hart voor de mensen die onze kleding maken, voor dieren en voor de aarde. De manier waarop we onze kleding produceren heeft immers ook impact op hen. En daarvoor nemen we onze verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid is onderdeel van onze cultuur, op alle niveaus. We doen dit stap voor stap, elke dag opnieuw, door te werken aan onze duurzame doelstellingen. Gestructureerde processen en gedeelde verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat verantwoord ondernemen in ons DNA zit. We hebben een speciaal MVO-team opgericht met collega’s van verschillende afdelingen, want samen staan we sterker en bereiken we het meest. Duurzaam ondernemen is een reis die nooit eindigt.

En omdat we houden van transparantie, laten we ook zien hoe we dat doen. Op die manier ben jij je ervan bewust hoe wij werken en weet je wat je koopt.

Care for Green.

SUMMUM

Care for Green, that is our sustainable mission.

summumwoman.nl
summumwoman.nl
WHAT WE DO NOW?
Onze mouwen opstropen en aanpakken zit in ons DNA. Met deze instelling zetten wij ons ook in om respectvol te ondernemen, voor mens, dier en aarde. Elke dag opnieuw. Duurzaamheid begint bij de kern: onze eigen collecties. Daarom ontwerpen we onze collecties niet voor één seizoen, want een stijl die bij een persoonlijkheid aansluit raakt niet uit de mode. Onze collecties zijn gemaakt van materialen van hoge kwaliteit die lang mooi blijven en meerdere seizoenen meegaan. Elk kledingstuk verdient onze liefde en respect. Onze kleding is geen wegwerpartikel, maar staat garant voor jarenlang draagplezier. Wij houden niet van weggooien en zorgen ervoor dat we minimale voorraden hebben en geen overproductie creëren. Voor onze collecties zijn we voortdurend op zoek naar duurzame materialen: garens, stoffen en bewerkingen die net zo mooi en comfortabel zijn, maar minder of zelfs vrijwel geen impact hebben op onze aarde. Vanuit deze gedachte hebben we in 2019 onze speciale Green-collectie gelanceerd, met items die voor minstens 50 procent uit duurzame materialen bestaan.

Het Aware-label maakt het gemakkelijk om te kiezen voor meer duurzame fashion items. Zo creëren we meer transparantie in ons materiaalgebruik en kunnen we onze collecties stap voor stap verder verduurzamen. Ook hebben we een Code of Conduct ontwikkeld, waarmee we effectiever communiceren en afspraken maken met onze partners en leveranciers over o.a. sociale en milieuaspecten. Verder hebben we onlangs onze supplier selectieprocedure aangescherpt. We maken nu effectiever gebruik van onze Supplier Assessments en de uitkomsten hiervan dragen bij aan onze beslissingen. Dit creëert meer inzicht in de werkwijze van onze partners en houdt ons scherp om alleen te werken met leveranciers die zich, net als wij, inzetten voor verantwoorde en duurzame productie. Dierenwelzijn gaat ons na aan het hart. We hebben daarom een Animal Welfare Policy opgesteld en vragen iedereen die met ons werkt deze te respecteren.

summumwoman.nl
HOW DO WE WANT TO IMPROVE?
Onder het motto ‘Care for Green’ werken wij elke dag opnieuw aan een duurzame toekomst van fashion. Wij hebben de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: – De eigen organisatie en toeleveringsketen structureel verduurzamen. – Meer transparantie creëren, voor de interne organisatie en voor stakeholders. – Op eigen wijze een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de sector. – Werken aan het vergroten van onze positieve impact. We zetten volop in op innovatieve duurzame materialen en breiden onze Green-collectie stapsgewijs steeds verder uit. We streven ernaar dat in 2020 minimaal 15% van onze verkochte items het Green-label heeft. Verder gaan we ons in 2020 nog meer richten op de grootste risico’s in onze bedrijfsvoering en productieketen. Op sociaal-maatschappelijk vlak zijn de grootste risico’s dat mensen- en arbeidsrechten worden geschonden en dat er geen leefbaar loon wordt betaald aan de mensen die onze kleding maken. Op milieuvlak gaat het voornamelijk om het gebruik van chemicaliën en water, evenals de herkomst en productiewijze van dierlijke materialen (met name leer).

Onze Code of Conduct, Supplier Assessments, Restricted Substances List, Animal Welfare Policy, gesprekken met onze leveranciers en fabrieksbezoeken vormen de basis om bovenstaande risico’s zoveel mogelijk te herkennen, te adresseren, op te lossen en te voorkomen. Ook hebben we in 2020 voor onze drie grootste productielanden Polen, Portugal en China een risicoanalyse opgesteld, die wordt gebruikt bij supplier-evaluatie. Aan de hand van deze risicoanalyse wordt bij onze vijf grootste leveranciers een supplier-assessment uitgevoerd. Daarnaast voert onze fieldmanager een werkplekassessment uit bij de Oost-Europese productielocaties. Verder hebben we als ambitie om transparanter te worden over wat we al doen op het vlak van duurzaamheid en welke ambities we hebben. Door open te communiceren over de stappen die we al hebben gezet, onze toekomstplannen en de uitdagingen die we tegenkomen, betrekken we ook de buitenwereld bij onze duurzaamheidsreis.

summumwoman.nl
WHAT'S OUR END GOAL
Mode is na olie de meest vervuilende industrie ter wereld. We zijn ons daar terdege bewust van en willen dan ook onderdeel zijn van de verduurzaming van onze sector. Onze ambitie is om deel uit te maken van the change, de grote transitie naar ‘schonere’ kleding, waar we met z’n allen aan werken. We willen onze positieve impact vergroten en versterken en dagen onszelf uit met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. We zijn ervan overtuigd dat het altijd nóg beter kan en daarom zijn we continu op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op het vlak van duurzaamheid die voldoen aan onze kwaliteitsnormen. Met onze werkwijze en onze collecties willen we aantonen dat duurzaamheid hand in hand kan gaan met fashionable design. We geloven in een duurzame toekomst van fashion en werken hier elke dag aan. We kunnen dit niet alleen, maar doen dit samen met onze partners, leveranciers, klanten en andere stakeholders. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier. Care for Green.

Placeholder link

Placeholder link
SUMMUM TOPICS

Read more topics

Green label

summumwoman.nl

Our production

summumwoman.nl

Animal welfare

summumwoman.nl

Fabrics

summumwoman.nl